Увага! Роз'яснення щодо бланків трудових книжок

У зв'язку з зверненнями з питань використання бланків трудової книжки і вкладишів до неї департаментом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики ДНР підготовлені роз'яснення щодо даних питань

У зв'язку з зверненнями з питань використання бланків трудової книжки і вкладишів до неї департаментом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики ДНР підготовлені роз'яснення щодо даних питань. Звертаємо вашу увагу на наступні моменти:

З 26.08.2016г. на території Республіки вступило в силу Постанова Ради міністрів ДНР «Про трудові книжки» від 16.08.2016г. №10-21 (далі - Постанова №10-21), яким затверджено: форма трудової книжки; форма вкладиша до неї; Інструкція про порядок ведення та зберігання трудових книжок; а також форма книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Трудові книжки, форма яких затверджена Постановою Ради міністрів СРСР «Про трудові книжки робітників і службовців» від 6 вересня 1973 року № 656 та постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301, оформлені і діяли до 26.08.2016г. , дійсні і обміну на нову трудову книжку, встановленої форми, не підлягають.

Трудові відносини з працівниками, які приймаються на роботу вперше, а також з тими, у кого відсутні раніше заведені трудові книжки вищевказаних форм, до вступу в силу Постанови №10-21, необхідно було оформляти згідно з чинним законодавством Донецької Народної Республіки без занесення запису в трудову книжку .

Після вступу в силу Постанови №10-21, трудову книжку необхідно оформляти згідно з Інструкцією щодо заповнення трудових книжок, затвердженої Наказом Міністерства праці та соціальної політики Донецької Народної Республіки від 30.08.2016 № 91/5.

Якщо до набрання чинності Постановою № 10-21 оформлялися бланки трудових книжок, форма яких не відповідала нормативним правовим актам, які діяли до освіти ДНР, необхідно провести анулювання таких трудових книжок з оформленням нових, за наступним алгоритмом дій:

  • провести аудит в кадровій службі підприємства, установи або організації на предмет наявності трудових книжок, бланки яких не відповідають на момент оформлення трудових відносин з чинним законодавством ДНР;
  • видати наказ (розпорядження) про анулювання вже оформленої трудової книжки та оформленні натомість анульованою нової, форма якої затверджена Постановою №10-21, з додатком списку працівників, яким необхідно переоформити трудову книжку.

В якості підстави вказати: твердження форми трудової книжки Донецької Народної Республіки і відсутність можливості придбання на момент оформлення трудових відносин з працівниками бланка трудової книжки або вкладиша до неї, форма якої затверджена Постановою КМУ № 301 (дійсної до застосування на території Республіки до 26.08.2016 р .).

Витяг з наказу (розпорядження) про оформлення нової трудової книжки працівникові приклеїти на внутрішній частині обкладинки в кінці трудової книжки працівника;

  • оформити першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки відповідно до Інструкції щодо заповнення трудових книжок.

Дата заповнення повинна відповідати даті оформлення трудової книжки (не пізніше тижневого терміну з моменту видання наказу (розпорядження) про анулювання трудової книжки);

  • внести в нову трудову книжку відомості про прийом на роботу, де датою прийняття працівника буде дата, коли він приступив безпосередньо до роботи, а підставою
  • наказ (розпорядження) з датою і номером, яким працівник призначений (прийнятий) на роботу;
  • зробити запис в журналі обліку видачі трудових книжок «анульована, оформлена трудова книжка (вказати серію і номер нової трудової книжки)»;
  • вписати дані знову оформленої трудової книжки в новому рядку журналу із зазначенням дати, що відповідає даті прийому на роботу (чинний журнал обліку видачі трудових книжок можна продовжити, за умови, що буде змінена шапка журналу, згідно з формою, затвердженою Постановою №10-21.

Якщо в трудовій книжці, що підлягає заміні, є записи з попередніх місць роботи на території Донецької Народної Республіки, то внесення відомостей до трудової книжки про попередню трудову діяльність допускається роботодавцем за останнім місцем роботи шляхом перенесення записів в нову трудову книжку.

На титульному аркуші недійсною трудової книжки робиться відмітка «Анульовано. Оформлена трудова книжка (вказати серію і номер нової трудової книжки, дату і номер наказу (розпорядження), на підставі якого проведена заміна) ». Анульована трудова книжка вкладається в нову трудову книжку, зберігається в кадровій службі підприємства, установи, організації і видається працівникові при звільненні разом з дійсною трудовою книжкою.

Підприємства, установи та організації Донецької Народної Республіки можуть придбати бланки трудової книжки, форма якої затверджена Постановою №10-21, в поліграфічному підприємстві, що здійснює випуск бланків трудових книжок, а фізичні особи - в спеціалізованих точках продажу бланкової продукції та книжкових магазинах на території Донецької Народної Республіки.

Правовий інспектор праці ФП ДНР

схоже