Сайт управління інвестиційної діяльності Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради

Найвищий інвестиційний рейтинг в Україні: рейтинг invАА

Рейтинг invАА - відмінна інвестиційна привабливість Рейтинг invАА - відмінна інвестиційна привабливість.

Висока оцінка інвестиційної привабливості Харкова обумовлена ​​значенням міста як одного з найбільших міст України та регіонального центру. Вдале поєднання потужного промислового, освітнього, кадрового потенціалу та природно-кліматичних умов, привабливого географічного розташування багаторазово підсилюють переваги Харкова перед іншими українськими містами як центру тяжіння інвестицій в Україну.

Тривалий час ці можливості стримувалися відсутністю суттєвих важелів для надання пільг інвесторам і стратегії побудови відносин між владою та інвесторами.

На сьогодні одним з пріоритетів керівництва міста є посилення інвестиційної привабливості Харкова і збільшення питомої ваги іноземних інвестицій в економіку міста. Дії щодо підвищення рівня управлінської культури в місті, в тому числі - в частині поліпшення інвестиційного клімату, поряд з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки.

Харкову притаманні високі показники соціально-економічного розвитку, деякі з них перевищують середні показники по Україні на душу населення. Наприклад, такі як реалізація промислової продукції, роздрібний товарообіг і бюджетна забезпеченість.

Активність іноземних інвесторів в місті є достатньою, проте супроводжується зменшенням обсягу прямих іноземних інвестицій. Місту притаманна хороша забезпеченість установами охорони здоров'я, освіти і культури, фінансовими установами, наявністю всієї транспортної інфраструктури. Показники доходів населення знаходяться на рівні нижче середнього рівня доходів по країні.

Спостерігається зменшення населення, що відбувається за рахунок природного скорочення.

В даний час проводиться глибока модернізація і реконструкція частини об'єктів інфраструктурного характеру, викликана необхідністю усунути зношеність інженерної та транспортних мереж, об'єктів житлово-комунального господарства та інших подібних об'єктів. Робиться це в тому числі за участю міжнародних фінансових організацій.

Фахівці рейтингового агентства IBI-Rating, яке проводило оцінку інвестиційної привабливості Харкова, відзначають, що на рейтинг позитивно можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази і успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання всіх показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, поліпшення стану інфраструктури.

Негативно на рейтингу позначаться: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників розвитку міста, а також скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харкова, в тому числі:

  • показники соціально-економічного розвитку
  • матеріали статистичних бюлетенів
  • річна казначейська звітність
  • програмні матеріали
  • інша необхідна внутрішня інформація
  • а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство IBI-Rating вважає достовірною

Звіт Kharkiv 01-02 up про оновлення кредитного рейтингу і визначенні рейтингу інвестиційної привабливості м Харків