АШАН - Новини

  1. Опубліковано 26 серпня 2017

Опубліковано 26 серпня 2017   Правила акції «Подарунок від« Cosmiа »   1

Опубліковано 26 серпня 2017

Правила акції «Подарунок від« Cosmiа »

1. Загальні положення.

1.1. Метою проведення Акції є реклама магазинів Організатора та бренду АШАН, в тому числі:
- формування, підтримка інтересу, підвищення ступеня впізнаваності бренду АШАН;
- клієнтська лояльність до бренду АШАН і магазинам Організатора;
- залучення нових клієнтів в магазини Організатора.
Акція адресована невизначеному колу осіб.

1.2. Організатором Акції є ТОВ «АШАН»

Юридична адреса: Російська Федерація, 141014, МО, Митіщинській район, м Митищі, Осташковськоє шосе, д. 1

Адреса для кореспонденції: Російська Федерація, 107140, г. Москва, ул. Верхня Красносільська, д.3А, 6 пов.

ІПН 7703270067

Банківські реквізити:

р / с 40702810000000100268 в ТОВ «Ейч-Ес-Бі-Сі Банк» (РР)

к / с 30101810400000000351; БИК 044525351

1.3. Технічне і організаційне забезпечення проведення Акції здійснюється ТОВ «АШАН».

1.4 Предметом Акції є розіграш призів

● Подарункових карт, номіналом 5 000 рублів в ювелірну мережу 585 Gold

● Набір косметичних засобів Cosmia (вартість товарів не більше 3 000 рублів)

1.5 Акція проводяться відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

1.6 В акції беруть участь гіпермаркети Ашан, зазначені в п.6 цих Правил «Список магазинів-учасників акції».

1.7. Проведення частиною рекламної акції не пов'язане з внесенням учасниками плати і не має в собі ризикової складової, не є лотереєю.

1.8. Терміни проведення акції з 01.09.2017 по 15.10.2017 ( включно).

1.9. Відомості про акцію (подробиці про Організатора, про правила проведення, кількості подарунків за результатами акції, терміни, місце і порядок їх отримання) викладені в цих Правилах, на сайті www.auchan.ru .

1.10. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами проведення Акції та згоден з усіма умовами Правил.

1.11. Співробітники ТОВ «АШАН», а також афілійовані особи і співробітники інших організацій, що здійснюють свою діяльність або діяльність спільну з Організатором на території торгових точок Організатора, до участі в Акції не допускаються.

1.12. Учасники самостійно несуть будь-які витрати в зв'язку з участю в Акції (у тому числі витрати на Інтернет, міську, міжміську або мобільний зв'язок), а також інші комунікаційні або транспортні витрати.

1.13. Способи інформування Учасників Акції.

Учасники Акції будуть інформуватися про Правила та терміни проведення Акції наступними способами:

- в торгових точках магазинів АШАН

-в мережі Інтернет на Сайті http://www.auchan.ru/ .

2.Умови участі та проведення Акції.

2.1. Умови проведення Акції:

2.1.1. До участі (далі - «Учасник») в Акції допускаються особи, які досягли віку 18 років.

2.1.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно відвідати гіпермаркет Ашан і зробити покупку будь-якого товару бренду Cosmia в період з 05.09.2017 до 12.00 годин 24.09.2017.

2.2. Будь-який магазин-учасник акції має право перенести дату і час проведення розіграшу. У цьому випадку він повинен проінформувати покупців - розмістити нову редакцію Правил участі в акції на Пункті обслуговування покупців, а також близько ящика для збору анкет.

2.3. Для участі в розіграші призів Учаснику необхідно:

пред'явити касовий чек співробітникові пункту обслуговування клієнтів магазинів-учасників акції, де здійснена покупка, і отримати анкету для участі;

заповнити всі поля анкети (ім'я, контактний телефон для зв'язку в разі перемоги) і опустити анкету в спеціальний ящик для анкет в період з 05 вересня 2017 року до 12.00 24 вересня 2017 року.

Місце розташування ящика для збору анкет можна дізнатися на пункті обслуговування клієнтів

гіпермаркету.

По одному чеку покупець може отримати тільки одну анкету для участі в розіграші

призів.

Покупець може отримати тільки одну анкету в день, незалежно від кількості чеків.

2.4. Розіграш призів відбудеться о 12.00 годині 24 вересня 2017 року магазинах, які

беруть участь в акції.

2.5. У розіграші беруть участь анкети покупців, які в момент проведення розіграшу знаходяться в магазинах-учасниках Акції.

2.6. Учасники, які мають право на отримання подарунків від Організатора Акції (далі - «переможці»), а також вид подарунка - визначаються шляхом випадкової вибірки анкет.

2.7. Переможець повинен надати документ (паспорт) в оригіналі або копію, і підписати Акт про отримання призу.

2.8. У разі відсутності переможця в магазині-учаснику акції в момент визначення результатів розіграшу, або відсутності у переможця документів, - переможець може надати документи і отримати приз до 12.00 годин 25.09.2017. Якщо Переможець не надав документи до зазначеної дати, Організатор має право провести розіграш призу повторно або відмовити у видачі подарунка.

2.9. Один Учасник може отримати тільки 1 (один) подарунок протягом акції.

3. Призовий фонд Акції

3.1. Призовий фонд Акції на кожен магазин-учасник, перерахований в п.6 цих Правил, включає: 1 (одну) подарункову карту, номіналом 5 000 рублів, в ювелірну мережу 585 Gold і 1 (один) набір косметичних засобів Cosmia (вартість товарів не більше 3 000 рублів).

3.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів Організатора. Обмін одного подарунка на інший не здійснюється.

3.3 Грошовий еквівалент Подарунків не видається Переможцям ні за яких обставин.

3.4. Подарункові карти в ювелірну мережу (585 Gold) слід пред'явити в магазини торгової мережі 585 GOLD. Подарункові карти випущені в обіг компанією ТОВ «ГОЛД» (юридична адреса: 197372, м.Санкт-Петербург, вул. Стародеревенской д. 36, літ. А, пом. 26, ІПН 7814184180, ОГРН 1157847063560), приймання подарункових карт здійснюється в магазинах торговельної мережі 585 GOLD, згідно із затвердженими ТОВ «ГОЛД» правилам.

Терміни, порядок, місця і порядок приймання подарункових карт від переможців Акції встановлюються ТОВ «ГОЛД», докладніше викладено на подарункових картах і сайті: zoloto585.ru.

ТОВ «ГОЛД» приймає на себе відповідні зобов'язання і виступає податковим агентом при прийманні від переможців подарункових карт, вручених Організатором за результатами проведення цієї Акції.

Справжнім Учасники розуміють і погоджуються з тим, що Організатор не несе відповідальності за дії ТОВ «ГОЛД», зобов'язання Організатора обмежуються видачею переможцям подарункових карт ТОВ «ГОЛД». Всі можливі претензії та скарги, пов'язані з прийманням подарункових карт в магазини торгової мережі 585 GOLD - підлягають направленню на адресу ТОВ «ГОЛД».

4. Права і обов'язки Учасника та Організатора акції

4.1. Учасник має право:

• взяти участь в Акції відповідно до цих Правил;

• отримувати інформацію про терміни і умови проведення Акції на сайті Організатора;

• отримати подарунок в разі виграшу при дотриманні всіх вимог цих Правил;

• відмовитися від подарунка;

• факт участі в Акції має на увазі, що Учасник ознайомлений і беззастережно згоден з

цих Правил.

4.2 Учасник зобов'язаний:

• беззастережно слідувати цих Правил.

• в разі відмови від подарунка, повідомити про своє бажання Організатора в момент оголошення Учасника переможцем.

4.3. Організатор Акції має право:

∙ не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, крім випадків,

передбачених цими Правилами, чинним законодавством Російської

Федерації і при виникненні спірних ситуацій.

∙ в разі необхідності вимагати від Переможців інформацію, необхідну для

надання в державні органи відповідно до законодавства Російської

Федерації.

∙ у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, має право

надавати інформацію про учасника Акції третім особам.

∙ в будь-який час має право в односторонньому порядку вносити зміни до чинних Правил. Оновлена ​​інформація розміщується на сайті www.auchan.ru. Будь-які зміни в

справжніх правилах є дійсними з моменту їх публікації на сайті

Правила. www.auchan.ru. У разі дострокового припинення акції інформація буде

оголошена на сайті www.auchan.ru.

4.4. Організатор Акції має право достроково завершити або скасувати проведення Акції. У такому випадку інформація буде оголошена на сайті www.auchan.ru.

4.5. Організатор залишає за собою право заборонити подальшу участь в даній Акції

будь-якій особі, яка своїми діями порушує ці Правила або

законодавство Російської Федерації або порушує своїми діями права третіх

осіб.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності:

• за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх обов'язків,

передбачених цими Правилами;

• в разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством

Російської Федерації.

5. Персональні дані:

5.1. Факт участі в Акції передбачає, що його Учасники згодні на передачу оператору - товариству з обмеженою відповідальністю «АШАН» (свідоцтво про Державну 1027739329408, місце знаходження: Російська Федерація, 141014, Московська область, Митіщинській район, м Митищі, Осташковськоє шосе, д. 1) своїх персональних даних: прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону та / або адреси електронної пошти з метою участі в Акції та отримання подарунків (на розсуд Організатора, видача подарунків може здійснюватися за актами приймання-передачі). Учасник Акції, який повідомив Організатору будь-яку інформацію, в тому числі свої персональні дані, несе всі ризики і відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

5.2. Учасники дають свою згоду на обробку оператором своїх персональних даних, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (в тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, передачу третім особам, знеособлення, блокування, знищення персональних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції. Персональні дані Учасників будуть використовуватися оператором виключно в цілях проведення Акції. Відносно всіх персональних даних, наданих Учасниками в ході Акції, оператором і залученими ним третіми особами буде дотримуватися режим їх конфіденційності і вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Федерального закону «Про персональні дані». Дана згода надається терміном на період дії Акції та 6 місяців після її закінчення, може бути відкликана суб'єктами персональних даних шляхом подання відповідного письмового заяви оператору.

6. Список магазинів-учасників Акції:(001) MYTISHI (Московська область, м Митищі, Осташковськоє шосе, 1, 91 км МКАД), (002) KOMMUNARKA (МО, Ленінський р-н, ш. Калуське, 41 км МКАД, ТЦ МЕГА), (003) MARFINO (Московська область, Одинцовський р-н, дер. Марфино. влад.110, 53 км МКАД), (004) KRASNOGORSK (Московська область, Красногорський район, п / о Красногорськ - 4, 66 км МКАД), (005) KHIMKI ( Московська обл., Хімкинський р-н, м Химки, Мікрорайон «ІКЕА», корпус 4 ТЦ Мега), (006) MARINO (г. Москва, вул. Люблінська, д.153, в 5 хв пішки від м. Братиславська) , (007) ALTUFYEVO (МО, Митіщинській район, 84 км МКАД, ТПЗ Алтуфьево, вл. 3, стор. 1), (008) RYAZANKA (г. Москва, Рязанський проспект, буд.2, до.2), (009) RUBLEVKA (м.Москва, Рубльовському шосе, д.62), (014) BELAYA DACHA (МО, м Котельники, 1-й Покровський проїзд, буд.5, ТЦ МЕГА), (015) SOKOLNIKI (м.Москва, вул. Верхня Красносільська, д. 3А, ТЦ Трійка), (016) NOVOSIBIRSK (г. Новосибірськ, вул. Ватутіна, 107, ТЦ Мега), (017) ROSTOV AKSAI (Ростовська область, Аксайського району, м Аксай, пр. Аксайського, 23, ТЦ Мега), (018) YAGODNAYA (Самарська обл., м Самара, Московське ш., 24 км, буд.5), (019) SAMARA COSMO (г.Самара, вул.Дибенко, д. 30, ТЦ Космопорт), (021) KRASNODAR (г. Краснодар, вул. Уральська, 79, ТЦ СБС), (022) ROSTOV ORBIT (Ростовська область, Аксайського району, сел. Верхнетемерніцкій, вул. Обсерваторна, 13 ), (023) ADYGEYA (Республіка Адигея, Тахтамукайський район, аул Нова Адигея, Тургенівське шосе, 27, ТЦ Мега), (024) BOROVAYA (м.Санкт-Петербург, ул.Боровая, 47), (025) UFA (г . Уфа, ул.Рубежная, д.174, ТЦ МЕГА), (026) OMSK (г. Омськ, вул. Бульвар Архітекторів, 35, ТЦ МЕГА), (027) LEFORTOVO (м.Москва, ш. Ентузіастів, д. 12, к.2, ТЦ Місто), (028) VOLGOGRAD (Волгоград, Університетський пр-т, д.107, ТЦ Акварель), (029) VEGAS (МО, Ленінський р-н, сел. радгосп Імені Ленін, 24 км МКАД, вл. 1, ТЦ VEGAS), (031) LETO (м.Санкт-Петербург, Пулковської шосе, 25, корп 1. Торговий центр «Літо»), (032) GAGARINSKIY (м.Москва, вул. Вавилова, буд.3, ТРЦ Гагарінський), (033) KAZAN (м.Казань, Проспект Перемоги, 91, ТЦ Південний), (034) VORONEZH (Рамонский район, сел. Сонячний, вул. Паркова, 3, ТЦ Сіті-парк град), (035) PROLETARSKIY (г. Москва, Пролетарський проспект, 30.), (036) KUNCEVO (м.Москва, ул.Ярцевская, будинок 19, стор.1, ТЦ Кунцево плаза), (037) CHELYABINSK (г .Челябінськ, вул.Праці, д. 203, ТЦ Джерело), (038) NN MESCHERSKOE (г. Нижній Новгород, вул. Бетанкур, буд.1, ТЦ Сьоме небо), (039) RYAZAN (г. Рязань, Московське шосе, 21, ТЦ Прем'єр ), (041) TYUMEN (г. Тюмень, вул. Дмитра Менделєєва, 1), (042) ULYANOVSK (г. Ульяновськ, Московське шосе, 108, ТЦ Аквамолл), (043) ROSTOV MEGAMAG (Ростовська область, г.Ростов- на-Дону, ул.Пойменная, 1.), (044) SPB SEVERNIY (м.Санкт-Петербург, Проспект Культури, 41, ТРК Північний Молл), (045) MOSKOVSKIY (г. Самара, Московське ш., 18 км, д. 25д, ТЦ Московський), (046) VLD VLADIMIR (г. Володимир, вул Тракторна, 45А), (048) AVIAPARK (м.Москва, Ходинському бульвар, буд.4, ТЦ авіапарку), (051) BRATEEVO (Москва , Бесединскогое шосе, вл.15), (052) SIGNALNIY (г. Москва, Сигнальний проїзд, д. 17, ТЦ Молл Геллері), (053) ZELENOGRAD (МО, Солнєчногорський район, міське поселення Андріївка, вул. Жилінський буд.1, стр.1), (054) KAZ PARK HOUSE (Казань, пр-т Ямашева д. 46/33, ТЦ Молл Парк Хаус), (055) SPB COSMONAUTE (м.Санкт-Петербург, пр-т Космонавтів, буд.14 , ТРЦ «Веселка»), (056) IVANOVO (г.Іваново, вул.Куконкових, д. 141, коробка), (057) IZHEVSK (г. Іжевськ, вул. Леніна, д. 136, коробка), (059) VLG HISTOIRE (г. Волгоград, вул. Історична, д.175), (061 ) YAR VERNISSAGE (г. Ярославль, перетин Московського проспекту і вул. Калініна, ТРК Ярославський Вернісаж), (062) LIPETSK (г.Ліпецк, Героя Росії Едуарда Білана вул., д. 26), (063) NN FANTASTIKA (г. Нижній Новгород, ул.Родіонова, д. 187 В ТРЦ Фантастика), (064) TAMBOV (г. Тамбов, вул. Радянська, д. 194 Б), (065) BARNAUL STROITELEY (Алтайський край, Барнаул, пр-т будівельників, 117), (066) ZELENOPARK (Московська область, Ржавки, Ленінградське ш. 37, ТЦ «ZELENOPARK»), (067) SAM_YUZHNIY (г. Самара, Південне шосе буд.5, ТЦ Південний), (069) BARNAUL VOLNA (г. Барнаул, вул. Власіхінская, 65, ТЦ Хвиля), (072) NKZ PLANETA (Новокузнецьк, вул. ДОЗ, 10а, ТК Планета), (073) TOLYATTI AQUARELLE (г. Тольятті, Південне шосе, д. 6), (101) DYBENKO (г. Санкт-Петербург, Ленінградська область, Всеволожский район, Мурманське шосе, 12 км, ТЦ Мега), (102) PARNAS (г. Санкт-Петербург, Ленінградська область, Всеволожский район, На захід від селища Горби , перетин КАД і автодороги Санкт-Петербург-Скотне, ТЦ Мега), (201) EKATERINBURG (г.Єкатеринбург, вул.Металургів, 87, ТЦ МЕГА), (301) NIJNIY (г. Нижній Новгород, Нижегородська область, Кстовський район, д.Федяково, уздовж автомобільної дороги М-7 Волга, ТЦ Мега), (311) PENZA (г.Пенза, вул . Центральна буд.1, ТРЦ Рітейл Парк), (312) KALOUGA (г. Калуга, вул. Московська, 338а, ТЦ Торговий квартал), (313) YAROSLAVL (г. Ярославль, вул. Полушкіна гай, д. 9, стор . 13), (314) KOSTROMA (г. Кострома, вул. 2-я Волзька, д. 8, ТЦ Мегамир), (315) KOVROV (Володимирська область, г.Ковров, вул. Лопатина, д. 7, ТЦ КовровМолл ), (316) KUZNETSK (Пензенська обл., г.Кузнецк, вул. Бєлінського 2а, ТЦ Сонячний), (317) STARYI OSKOL (Білгородська область, м Старий Оскол, прспект Олексія Угарова, д 14, ТРЦ Супутник Оскол), (318) ARZAMAS (Нижегородська обл., м Арзамас, вул. Калініна, буд. 46, ТЦ Омега), (319) BALASHOV (Саратовська обл., м Балашов, вул. Ентузіастів, буд.1), (321) GUBKIN (Бєлгородська Область, м Губкін, вул. Преображенська, 7), (322) SARANSK (Республіка Мордовія, г.Саранск, Лямбірское шосе, д.15), (701 ) SEVASTOPOLSKI (г. Москва, ТЦ Капітолій-Севастопольський, Севастопольський проспект, д. 11Е), (702) LENINGRADSKI (м.Москва, вул.Правобережна, д. 1Б, ТЦ Капітолій-Ленінградський), (703) MARINA ROSCHA (г. Москва, вул. Шереметьевская, д.20, ТЦ Капітолій-Мар'їна Роща), (704) GULLIVER (г. Санкт-Петербург, Торф'яна дорога , д. 7, ТЦ Гуллівер,), (705) EVRIKA (м.Санкт-Петербург, вул. Сєдова д.11А, ТЦ Еврика), (707) CAPITOLE (г. Москва, пр-т. Вернадського, д. 6 ), (711) BELYAEVO (г. Москва, ТЦ Капітолій-Беляеево, вул. Миклухо-Маклая д. 32 А), (712) PODOLSK (МО, г. Подольск, вул. Б. Серпуховская, д. 45), ( 713) KARNAVAL (г. Єкатеринбург, вул. Халтуріна, д. 55, ТЦ Карнавал), (714) OREHOVO (МО, м Орехово-Зуєво, вул. Якова Флієра, буд.4), (715) GOLDEN PARK (г . Новосибірськ, вул. Курчатова, буд. 1), (716) SIBIRSKIY MALL (г. Новосибірськ, вул. Фрунзе, д. 238), (717) FILION (г. Москва, Багратионовский проїзд, буд.5, ТЦ Філіон), (718) NN OGNI (г. Нижній Новгород, Московське шосе, д.12, ТЦ РІО), (719) REUTOV (МО, м Реутов, Носовіхінское шосе, д. 45), (721) UFA-ARCADA (г. Уфа, вул. Мініган Губайдуллина д. 6, ТРЦ Аркада), (722) SPB UDELNIY (м.Санкт-Петербург, Коломяжскій пр-т, д. 19/2, ТЦ Капітолій), (723) SCHELKOVO (Москва, Косинська шосе, д. 100/100, ТЦ Щолково), (724) TOLIATTI (Тольятті, Автозаводське шосе, д. 6, ТЦ Молл ПАРК ХАУС), (725) ROS GORIZONT (г.Ростов-на-Дону, вул.Омська, 2К, ТЦ Горизонт), (726) SAR ORANGE (г. Саратов, пл. Ім. Орджонікідзе Г.К., д. 1), (727) PERM (г. Перм, вул. Спешілова, д. 114, ТЦ СпешіLOVE), (728) MAGNITOGORSK (г. Магнітогорськ, проспект Карла Маркса, 172), (729) SIMFEROPOL (Сімферополь, вул. Київська, будинок 189, ТЦ Південна Галерея), (731) NN AVTOZAVOD (г. Нижний Новгород, вул. Південне шосе, 2г, ТЦ КРИМ'), (732) SARATOV TAU (г. Саратов, пр-т 50 років жовтня, ТРЦ Тау Галерея), (733) TYUMEN ZVEZDNIY (г. Тюмень, вул. Тимофія Чарково, будинок 60 ), (734) RIVIERA (м.Москва, вул. Автозаводська, д.18), (736) RETAIL PARK (г. Москва, Варшавське шосе, д.97)